Alaj volim

Alaj volim lipog lada pod jasenom u livada
Al ne volim kositi, niti vodu nositi,
više volim dobra vina, mlade snaše i kulina.

Više volim dobra vina, mlade snaše i kulina
Ja ne volim orati, a još manje kopati,
više volim noći lude tamburaše kad polude.

Više volim noći lude tamburaše kad polude
Ja ne volim ljubiti cure kao što si ti,
ti si dobra za poklade, bijela lica od pomade.

Ti si dobra za poklade, bijela lica od pomade.
Ja ne volim nikoga samo konja mrkova,
na me ljuta on nikad nije, ni kad skitam, ni kad pijem.